Kalite Politikamız
28 Eylül 2023

Hastanemiz;

Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamada kurumumuz amaçları doğrultusunda oluşturulan hedeflere ulaşmak için Sağlıkta Kalite Standartlarının tüm şartlarını uygulamak Hastaların sunulan hizmetten beklentilerini tam olarak kendilerine verebilmek için etik kurallara bağlı, saygılı ve güler yüzlü bir sağlık hizmetini doğru teşhis ve tedavilerle sunabilmek Ve alanında kendisini sürekli geliştirerek oluşturduğu kalite yönetim sisteminin tüm şartlarını uygulamak, sürekliliği sağlamak, belirlenen hedefleri sürekli gözden geçirerek iyileştirme faaliyetlerini yürütmeyi Kalite Politikası olarak belirlemiştir. Hastalarımız nezdinde hizmetlerimizin tüm beklentileri karşılaması ve kalite imajının sürekli olarak sağlanması, BADSEAH'nin Kalite Yönetim Sisteminin ilk ve temel şartıdır.