Hastanemiz

Tarihçemiz

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 09 Şubat 1991 yılında Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Toprak Mahsulleri Laboratuvarı olarak kullanılan binada, 10 yataklı olarak Bursa Diş Hastanesi adı altında hizmete başlamıştır. Bursa Diş Hastanesi kapasitesinin zaman içerisinde yetersiz kalması nedeniyle 1. Ek bina projesi 1997 yılında, 2. Ek bina projesi ise 2007 yılında hayata geçirilmiştir.

1999 yılında Sağlık Bakanlığının ilgili genelgeleri ile Bursa Diş Hastanesi olan ismi Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak değiştirilmiştir. 2015 yılından itibaren A blok güçlendirme çalışmaları ile Yataklı Servis ve Ameliyathanenin açılmasıyla Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olmuş, 2020 yılında Uludağ Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi ile yapılan afiliasyon protokolüyle adı Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilerek 3. Basamak sağlık hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Hastanemiz; 24 saat hizmet veren Klinikler, Genel Klinikler, Protez Klinikleri, Periodontoloji Klinikleri, Ameliyathane, Yataklı Servis, Uyandırma Ünitesi, Bilinçli Sedasyon Ünitesi,Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Klinikleri, Engelli Kliniği, Ağız Diş Çene Cerrahisi Radyolojisi Kliniği, Restoratif Tedavi Klinikleri, Endodonti Kliniği, Ortodonti Kliniği, Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ana Bilim Dalları Klinikleri, Periapikal ve Panoramik Röntgen Birimleri, Dental Tomoğrafi Ünitesi, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, Protez Laboratuarı ve Merkezi Sterilizasyon Ünitesi birimlerimiz ile toplam 101 ünitle 7.500 m’si kapalı, 8.500 m2’si açık lalan olmak üzere toplam 16.000 m2 alanda hizmet vermektedir.

Nöbet kliniklerimizde 24 saat acil ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmektedir. Acil ağız ve diş sağlığı hizmetleri trafik kazası, travma, düşme vb. benzeri acil adli vakalar ile alveolit (çekim yeri iltihabı), akut ağrı, çene kırıkları, akut abse müdahalesi, kanama müdahalesi vb. acil şikayetleri ile başvuran hastalara yapılan acil tıbbi müdahaleyi kapsar. Bu şikayetler ile acil kliniklerine başvuran hastalarımıza tıbbi müdahaleleri yapılmakta, tedavileri planlanmakta, gerekli ise diğer birimlerimize yönlendirmekte ve hastalarımız bilgilendirilmektedir.

Hastanemize başvuramayan engelli evde bakım hastalarına ev ziyaretleri yapılarak, evde ağız muayeneleri ve tedavilerini gerçekleştirebilmek amacıyla evde sağlık birimi kurulmuştur. Bu birimizde 1 diş hekimi, 1 hemşire, 1 diş teknisyeni, 1 anestezi teknisyeni, 1 mobil ünitle görev yapmaktadır.

Engelli hastalarımızın hizmete erişimini kolaylaştırmak için engelli kliniği düzenlenmiştir. Birimimizde tekerlekli sandalyedeki hastalarımızın işlemlerinin koltuklarından kalkmadan sağlanabilmesi için hazırlanmış özel tasarım bir ünit bulunmaktadır.

Spastik özürlü ve zihinsel engelli hastalarımız ile diş tedavileri sırasında kooperasyon güçlüğü yaşanan hastalarda lokal anestezi altında gerçekleştirilemeyen ağız ve diş tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla hastanemizde tam teşekküllü ameliyathane oluşturulmuştur. Bu birimimiz engelli ve kooperasyon güçlüğü yaşayan hastalarımızın diş çekimi, komplikasyonlu diş çekimi, gömülü diş çekimleri ve diğer cerrahi operasyonlarla, dolgu, (amalgam, ışınlı, kompozit, cam ionomer dolgu vb.) kanal tedavisi ve diş taşı temizliği, sabit ve hareketli protez işlemlerinin genel anestezi veya sedasyon anestezisi altında gerçekleştirildiği bölümdür.

Hastanemizde mevcut tıbbi cihazlarımız teknolojik olarak modern cihazlar ile sürekli yenilenmekte olup, daha sağlıklı şartlarda hizmet verilmesi sağlanmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve sağlık alanındaki yenilikler konusunda personelimizin bilgilendirilmesi için Mesleki Eğitim Kliniği kurulmuş olup, bu klinikte uygulamalı ve teorik eğitimlerle personel sürekli bilgilendirilmektedir.

01 Ocak 2022