Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz

Amacımız;

Alanında kendisini sürekli geliştirerek Sağlıkta Kalite Standartlarının tüm şartlarını uygulamak ve tüm yaş guruplarındaki hastalarımız ve engelli

hastalarımızın 24 saat kesintisiz ve hızlı ulaştığı, yeni yöntem ve teknolojilerden yararlanabildiği hizmet kalitesine ulaşmaktır.

Hedefimiz;

BADSEAH olarak hedefimiz hasta memnuniyetini sağlamada hastaların sunulan hizmetten beklentilerini tam olarak karşılamak, hizmet verdiğimiz bölgenin

sağlık ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek için etik kurallara bağlı, saygılı ve güler yüzlü bir sağlık hizmetini doğru teşhis ve tedavilerle hastalarımıza

sunabilmektir.

12 Ocak 2022