Tıbbi Birimler

Evde Sağlık Hizmetleri

Sağlık kurumuna gidemeyen hastalar ve engelli bireylerin, ağız ve diş sağlığı ile ilgili problemlerini, evlerinde çözümlenmektedir.
Hastanemize başvuramayan engelli evde bakım hastalarına ev ziyaretleri yapılarak, evde ağız muayeneleri ve tedavilerini gerçekleştirebilmek amacıyla evde bakım birimi kurulmuştur. Bu birimizde 1 diş hekimi, 1 hemşire , 1 diş teknisyeni , 1 anestezi teknisyeni, 1 mobil ünitle görev yapmaktadır. İşleyişte Sağlık Müdürlüğü evde bakım hizmetleri koordinasyon birimine kayıtlı evde bakım hastalarından ağız ve diş sağlığı sorunları olan hastalara randevu verilerek ev ziyaretleri yapılır. En az 1 gün önce ziyaret edilecek hasta aranarak randevu alınır. Gerekli durumlarda randevu tekrarları yapılır.


EVDE SAĞLIK NEDİR?
Yatağa tam bağımlı olan bireylerin muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin ev ortamında sağlanması, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesidir.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN AMAÇLARI
- Evde Sağlık Hizmetine ihtiyacı olan hastaların hayatlarını kolaylaştırarak, hastalığın ve hastane şartlarının yarattığı olumsuz etkiyi en aza indirmek
- Hasta tedavisinin takibini yapma
- Sosyal ve psikolojik destek sağlamak

EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN KİMLER FAYDALANIR?
- Son dönem kanser hastaları
- Kas Hastaları
- Kronik rahatsızlığı olanlar,kronik rahatsızlığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken ,yürüyemeyen , yaşlı, yatağa bağımlı, kendi özel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan bireyler (Alzhmer,demans,felç vb.gibi..) evde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.
- Yatağa bağımlı olmayan,herhangi bir sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda olanlar bu hizmetten faydalanmamaktadır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Toplum Sağlığı Merkezlerinde bulunan Evde Sağlık Koordinasyon birimine müracaat edebilir, 0376 212 07 77 numaralı telefonlardan destek alabilirsiniz.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ NASIL ÇALIŞIR? EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NASIL ÇALIŞIR?
Telefonla yada doğrudan yapılan müracaatlar sonrası hasta hakkında bilgiler alınarak Evde Sağlık Hizmetleri birimlerimize ulaştırılır ve hastaya evinde muayene için randevu verilir. Hekim ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibimiz ev ziyaretlerini gerçekleştirerek hastaların Evde Sağlık Hizmetleri kriterlerine uygunluğunu değerlendirip kapsama alınan hastalar için kayıt dosyaları oluşturulur. Evde Sağlık Hizmetlerinde asıl amaç, hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin uygulanması, takibi ve eğitiminin sağlanmasıdır. Bu uygulama ile hastaların rutin muayeneleri hastalığı ile ilgili kan tetkikleri, sonda takılması ve takibi,yara pansumanları,hastalıklara ait sürekli kullandıkları ilaçların reçetelendirilmesi, tekerlekli sandalye,alt bezi ve tedaviye yardımcı olabilecek diğer tıbbi malzemelerin alımına yardımcı olmak gibi sağlık hizmetleri ,ilgili hastalara ulaştırılmaktadır.
Ayrıca hastanede yatarak tedavi gören ve taburcu olduktan sonra evde sağlık hizmeti alması gereken hastalar için taburcu aşamasında müdavi hekimin, aynı hastanenin evde sağlık hizmetleri birimi ile irtibata geçmesi ve verilecek tıbbi hizmetin nitelik, sıklık ve süresini belirleyerek birime iletmesi halinde hizmet devamlılığı sağlanır.


03 Kasım 2022