Birimler
02 Mayıs 2023

 • Başhekimlik
 • İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
 • Bilgi İşlem Birimi
 • Kalite Yönetim Birimi
 • Personel Sicil
 • Satın Alma
 • Muhasebe
 • Taşınır Kayıt
 • Ayniyat Depo
 • Mutemet
 • Sivil Savunma
 • Hasta İletişim Birimi
 • İletişim Birimi