Misyon&Vizyon
28 Eylül 2023

Misyonumuz;
Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek değişen hasta ihtiyaçlarına, taleplerine ve değişen koşullara uygun yeni stratejiler geliştirerek, ölçülebilir standartlarda ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve bunu sağlayan tedavi edici hizmetler yanında koruyucu hekimliği ön plana çıkaran her türlü hizmeti kolay ulaşılabilir hale getirmektir.

Vizyonumuz;
Bir sağlık kurumu olarak insana değer veren, hasta ve çalışan haklarına saygılı, en değerli varlık olan insana; hizmet alırken ve hizmet sunarken değerli olduğunu ve önemsendiğini hissettiren, hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutan kendi alanında tercih edilen bir sağlık kurumu olmaktır.

Değerlerimiz;
En değerli varlık insandır.
Etik kurallara bağlılık
Evrensel değerlere saygılı olmak
Sürekli mesleki eğitimler almak
Toplumsal sorumluluk bilinci ile hizmet etmek
Engelli hizmette engelsizlik
Kaynakları etkin kullanmak

Amacımız;
Alanında kendisini sürekli geliştirerek Sağlıkta Kalite Standartlarının tüm şartlarını uygulamak ve tüm yaş guruplarındaki hastalarımız ve engelli hastalarımızın 24 saat kesintisiz ve hızlı ulaştığı, yeni yöntem ve teknolojilerden yararlanabildiği hizmet kalitesine ulaşmaktır.

Hedefimiz;
BADSEAH olarak hedefimiz hasta memnuniyetini sağlamada hastaların sunulan hizmetten beklentilerini tam olarak karşılamak, hizmet verdiğimiz bölgenin sağlık ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek için etik kurallara bağlı, saygılı ve güler yüzlü bir sağlık hizmetini doğru teşhis ve tedavilerle hastalarımıza sunabilmektir.