Destek Klinik Uygulaması
20 Eylül 2018

Türkiyeye göç eden yabancı uyruklu hastaların arapça tercüman eşliğinde muayene ve tedavi işlemlerinin gerçekleştirildiği polikliniklerdir. Gönüllü diş hekimleri tarafından her türlü ağız içi tedavi ve protez işlemleri yapılmaktadır.