Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız
10 Ocak 2022

TRİAJ SİSTEMİ
Randevu oluşturmadan Hastanemize acil ağrı, kanama ve diğer acil şikayetler için başvuran hastalar triaj kliniğine yönlendirilir. Bu klinikte Diş Hekimi/Ağız Diş Çene
Radyoloji Uzmanı tarafından hastanın anamnezi alınır, gerekli radyografi işlemleriyle birlikte ilk muayenesi yapılır. Diş çekimi ve acil müdahale gerektiren durumlarda hastalar acil
kliniklerine yönlendirilerek girişimsel işlemlerinin yapılması sağlanır. İlk muayeneye protez, endodontik ve konservatif diş tedavileri, periodontal vakalar, ağız, diş çene cerrahisi hastaları
vb. işlem gerektiren şikayetlerle başvuran hastalar ise genel kliniklere yada uzmanlık gerektiren alanlarda ilgili kliniklere yönlendirilerek girişimsel işlemlerinin yapılması yada
hastaya iç randevu oluşturulması sağlanmaktadır.

ÖN CERRAHİ KLİNİKLERİ SİSTEMİ
Ağız Diş Çene Hastalıkları şikayetiyle kurumuza gerek MHRS randevusu, gerek Acil kliniklerine müracaatla başvuran bütün hastalar; anemnezleri alınıp, ilk muayeneleri ve
radyografi işlemleri tanımlandıktan sonra yeni bir uygulama olarak faaliyete başlayan Ön cerrahi kliniklerine yönlendirilir. Ön Cerrahi Kliniğinde hastanın aciliyet durumu
değerlendirilir. Acil vakaların aynı gün içerisinde Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Kliniklerine sevki sağlanarak, hastaların acil müdahalelerinin yapılması sağlanır. Acil vaka
kapsamına girmeyen ve genel kliniklerde tedavi edilebilecek vakalar, Ön Cerrahi klinikleri tarafından Genel Kliniklere yönlendirilerek tedavileri sağlanır. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve
Cerrahisi Kliniklerini ilgilendiren ancak acil kapsamına girmeyen vakalara Çene Cerrahisi Ön Klinikleri tarafından, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Kliniklerine randevu
oluşturulur.
Cerrahi ön klinikleri uygulaması, kliniklerden yönlendirilen cerrahi vakaların muayenelerini yapıp aciliyet durumlarını değerlendirerek koordinasyonu sağladığından Ağız
Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Kliniklerinin yükünü önemli oranda azaltmakta, randevu sürelerinin kısalmasını sağlamaktadır.

KORUYUCU ÖNLEYİCİ ORTODONTİ KLİNİKLERİ
Erken yaşta süt dişi kayıpları, parmak emme, kalem ısırma vb. kötü alışkanlıklar ve kaybedilen süt dişleri yerine koruyucu ortodontik tedavi çalışmalarının yapılmaması (yer
tutucu vb.) ortodontik anomalilerin oluşmasının en büyük nedenlerinden biridir. Ortodontik anomalilerin oluşmasının önlenmesi koruyucu ortodonti, henüz başlamakta veya
başlamış olan ortodontik anomalinin ilerlemesinin önlenmesi durdurucu ortodonti olarak adlandırılır. Hastanemiz koruyucu ve önleyici ortodonti kapsamında 5-10 yaşları
arasındaki çocukların ileri yaşlarda ortodontik sorunlarla karşılaşmasını önlemek için, erken yaşta süt dişi kayıplarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almayı amaçlamıştır.
Bu nedenle Hastanemize başvuran ve herhangi bir nedenle diş çekimi yapılan 5-10 yaş arasındaki tüm çocuklara otomatik olarak koruyucu önleyici ortodonti muayene randevusu
oluşturulmasını sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Diş çekimi sonrası tüm 5-10 yaş gurubu çocuklara ortodonti muayenesi sistemden otomatik
olarak planlanmakta, muayene hakkında klinik hekimince hasta ve ailesi bilgilendirilmekte, Ortodonti Uzmanı muayenesi sonrası çocuklara çeşitli (yer tutucu vb.) koruyucu ve önleyici
ortodontik tedavi işlemleri yapılmaktadır.

DESTEK KLİNİK UYGULAMASI
Suriyeli ve Iraklı mültecilerin yoğun olarak göç ettikleri illerden biri de Bursa’dır. Sağlık hizmeti almak için son 3 yılda Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine başvuran Suriyeli
mülteci sayısında yoğun bir artış olmuştur. Ocak 2014’de bir ay içinde kurumumuza başvuran Suriyeli hasta sayısı 111 iken, Ağustos 2016’da bir ay içinde başvuran Suriyeli hasta sayısı
2854’lere ulaşarak 25 katına çıkmıştır. Bu süreçte Hastanemiz bu yoğun talebi karşılayabilmek için çeşitli çalışmalar yapmıştır.
Hastanemize sayısı yoğun bir şekilde artan Arapça konuşan hastalarımıza daha etkili ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla fiziki ve hizmet şartları uyumlandırılmış kliniklerimiz çalışmaya başlamıştır. 4
adet hekimle hizmet veren destek kliniklerimiz, Arapça bilen tercüman ile desteklenmiştir. Genel müracaat birimimizden ayrı olarak müracaat birimi oluşturularak bu hastalarımız buradan
yönlendirilmeleri sağlanmıştır.  Arapça ve İngilizce yönlendirme ve bilgilendirme tabela, ilan, onam formları ile bu hastaların tedaviye daha iyi uyumu sağlanmıştır. Bu birimde monte
edilen televizyonunda Arapça yayınlar izlenmektedir. Bu uygulama ile genel kliniklerdeki hasta hekim ve hasta personel iletişim sorunu giderilmeye
çalışılarak genel kliniklere müracaat eden hastaların tedavileri de hızla devam edebilmiştir.

GERODONTİ KLİNİKLERİ
Geriatri, 65 yaş ve üstü bireylerin sağlık sorunları, sosyal ve fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen bilim dalıdır.
Gerodontoloji ise yaşlı bireylerin diş ve çene sistemleri ile uğraşan diş hekimliği dalına verilen özel bir isimdir. Hastanemizde 65 yaş üstü hastalar hastanemiz ilk müracaatına başvurarak
Gerodonti Kliniklerimizde muayene olabilirler. Hastanemizde 4 adet Gerodonti Kliniği bulunmakta olup bu kliniklerimizde Protez Uzmanları görev yapmaktadır.
Geriatrik Diş Kliniğinde; hastanın muayenesi, teshis için gerekli röntgen vb.işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Uzmanlık gerektiren durumlarda iç sevk, konsültasyon ve hastaya
planlanan tüm protetik işlemler yapılır. İlk Müracaata başvuran 65 yaş üstü hasta İlk Müracaat tarafından Gerodonti Kliniğine yönlendirilerek, hastanın Protez uzmanı
tarafından muayenesi ve ağız planlaması yapılır. Ağız planlaması yapılan hastanın protez yapılmasına engel bir durumu yoksa hemen protez işlemlerine başlanır.
Ağız planlaması yapılan hastanın, protezinin yapılmasından önce planlanan işlemler varsa hasta Protez Uzmanı tarafından Gerodonti Genel Kliniklerine yönlendirilir.
Geriatri genel kliniklerinde endodontik, periodontolojik, cerrahi tüm işlemler ile protez için ağzı hazırlama işlemleri gerçekleştirilir.
Hastanın ağız yapısı protez yapımı için hazır hale geldiğinde hasta tekrar Protez Uzmanına gönderilerek Protez işlemleri gerçekleştirilir.