Hasta Hakları Biriminin İşleyişi
11 Şubat 2022

 

HASTA HAKLARI BİRİMİNİN İŞLEYİŞİ

Hasta hakları birimi hastanemizin zemin katında, hastaların rahat ulaşabilecekleri şekilde konumlandırılmıştır. Hasta ve yakınları hastane içerisinde yaşadıkları çeşitli sorunlar için hastanemiz hasta haklarına başvurmaktadırlar. Yapılan şikayetler yerinde çözülenler ve yerinde çözülemeyenler olarak ikiye ayrılmaktadır. Hasta; hasta hakları birim sorumlusu tarafından dinlenir. Başvuru yerinde çözüme kavuşturulabilecek seviyede ise ilgili idari ve tıbbi bölümlerle koordinasyon sağlanarak sonuçlandırılır. Örneğin; hastanın randevu saatine geç kalması durumunda klinik hekimi ile görüşülür, hekimin muayene sonucunda klinik yoğunluğuna göre hastanın mağduriyeti giderilir. Hastanın hekimin ön gördüğü tedaviyi ret etmesi halinde hasta ile görüşülür hekim seçme ve değiştirme hakkı olduğu anlatılır, başka bir hekimden görüş alması için gerekli yönlendirmeler yapılır. Yerinde çözülen şikayetler yerinde çözülen defterine kayıt yapılır.

Yerinde çözülemeyen şikayetler (184 sabim) telefonla aranarak, hasta haklarına form doldurularak ya da öneri şikayet formu doldurularak yapılmaktadır. SABİM ve hasta haklarına form doldurularak yapılan şikayetlerin çözümünde izlenen yol şu şekildedir; yapılan başvurunun çıktısı alınır, hasta iletişim birimi sorumlu başhekim yardımcısına (kurul başkanı) sunulur, kurul başkanının kararına göre şikayette bulunulan çalışandan bilgi istenir yada gerekli araştırmalar yapılarak (işleyişten kaynaklı ise) sonuç hastaya telefonla bildirilir. Hastaya yapılan bilgilendirme sabim yada hasta bildirim sistemi (HBYS) sayfasına yazılır ve tekrar çıktısı alınarak dosyalanır.

Kalite birimi ile birlikte her ayın sonunda şikayet öneri kutuları açılır. Hasta iletişim birimini ilgilendiren şikayetler birim sorumlusu tarafından imza karşılığı teslim alınır. Hasta iletişim birimine teslim edilen şikayetler sorumlu başhekim yardımcısına sunulur. Sorumlu başhekim yardımcısı ile birlikte; şikayete göre şikayette bulunulan çalışandan bilgi istenilir, yada işleyişten kaynaklı ise gerekli araştırmalar yapılarak sonuç hastaya telefonla bildirilir. Hastaya yapılan telefon görüşmesinin saat ve tarihi doldurulan forma not alınır ve dosyalanır.

Sağlık Müdürlüğü’ne, her ayın sonunda yerinde çözülenler istatistiği, 6 ayda bir dönemsel veriler ve iyileştirme istatistikleri yapılarak gönderilir.