T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SKS Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları

Güncelleme Tarihi: 23/05/2018

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Hastanemizde, Üst Yönetimden bölüm çalışanlarına kadar tüm personelin kalite iyileştirme çalışmalarında sorumluluklarının tanımlanması, kalite yönetim yapılanmasının oluşturulması, kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve kalitenin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması amacıyla Hastanemizde Kalite Yönetim Birimi kurulmuştur.

Hastanemiz Kalite Yönetim Sistemi; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından Resmi Gazetede YayınlananSağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik ve SKS ADSH Rehberi, Döküman Yönetimi Rehberi ve ilgili diğer rehberlere uygun olarak kurulmuştur.

Hastanemizde Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında çeşitli komiteler, komisyonlar, ekipler (Hasta Güvenliği Komitesi, Eğitim Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Mavi Kod Ekibi, Beyaz Kod Ekibi, Kırmızı Kod Ekibi vb.)  kurulmuş olup, komiteler/komisyonlar/ekipler yılda en az 4 kez toplanmakta, kendi alanlarıyla ilgili çalışmaları yürütmektedir.

Üst Yönetim bölüm kalite sorumluları ve birim sorumlularıyla yılda en az 4 kez değerlendirme toplantıları yaparak, hizmet sunumuna yönelik süreçler değerlendirilmekte, tüm kararlar kayıt altına alınmakta ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Yılda en az bir kez Kalite Yönetim Biriminin organizasyonunda Hastanemizin tüm bölümlerini kapsayacak şekilde Özdeğerlendirme yapılmakta, sonuçlar Üst yönetim ve birim sorumlularıyla birlikte değerlendirilmektedir.


                                                                              Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

                                                                                         Kalite Yönetim Birimi