T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari Birimler

Güncelleme Tarihi: 11/12/2017

            İnsan Kaynakları
            Satın Alma
            Taşınır Kayıt Kontrol
            Gelir / Gider Tahakkuk / Vezne
            Mutemetlik
            Kalite Birimi
            Fatura
            Bilgi İşlem
            Hasta / Çalışan Hakları Birimleri
            Teknik Servis Birimi
            Danışma / Sosyal Servis/Kat Sekreterliği