T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Vizyon,Misyon ve değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 08/10/2020

Misyonumuz;

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek değişen hasta ihtiyaçlarına, taleplerine ve değişen koşullara uygun yeni stratejiler geliştirerek,

ölçülebilir standartlarda ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve bunu sağlayan tedavi edici hizmetler yanında koruyucu hekimliği ön plana çıkaran her türlü

hizmeti kolay ulaşılabilir hale getirmektir.

Vizyonumuz;

Bir sağlık kurumu olarak insana değer veren, hasta ve çalışan haklarına saygılı,en değerli varlık olan insana; hizmet alırken ve hizmet sunarken değerli

olduğunu ve önemsendiğini hissettiren, hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutan kendi alanında tercih edilen bir sağlık kurumu olmaktır.

Değerlerimiz;

En değerli varlık insandır.

Etik kurallara bağlılık

Evrensel değerlere saygılı olmak

Sürekli mesleki eğitimler almak

Toplumsal sorumluluk bilinci ile hizmet etmek

Engelli hizmette engelsizlik

Kaynakları etkin kullanmak